แนะนำเส้นทางจาก บางบัวทอง
ไปศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

     เริ่มต้นจากใช้ทางหลวงหมายเลข 340 ไป จ.สุพรรณ เดินทางตรงไประยะทางประมาณ 30 ก.ม. ถึงลาดบัวหลวง ข้ามสะพานคลองพระยาบันลือ ลงสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดปทุมวัน เดินทางตรงไประยะทางประมาณ 1 ก.ม. เลี้ยวขวาเข้าซอยโรงแรมฟอร์เร้นซ์อินท์ จากนั้นจะมีป้ายบอกทางไปศูนย์ฝึกสุนัข TOP DOGS ลาดบัวหลวงตลอดทาง จนถึงที่หมาย (ถ้าท่านขับรถเลยซอยวัดปทุมวันไป สามารถกลับรถและกลับรถอีกครั้งใต้สะพานคลองพระยาบันลือ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดปทุมวัน)